2005

<<    2005   >>

 • 7 stycznia 2005
 • – W domu strażaka w Woli Rzędzińskiej odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej. Na Zgromadzeniu obecny był Zarząd OSP w Woli Rzędzińskiej i wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Głównym celem Zgromadzenia był wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się też dyskusja nad przyszłością Stowarzyszenia oraz współpracy z Zarządem OSP i Gminą Tarnów. Z przebiegu Zgromadzenia sporządzony został szczegółowy protokół.
   


 • 9 stycznia 2005
 • – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej miała zaszczyt wziąć udział i dokonać oprawy muzycznej mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Zaczarniu. Po zakończeniu nabożeństwa orkiestra dała krótki koncert marszy ze swojego bogatego repertuaru (marsz „S”, marsz „Schöne Welt”, marsz „Crans Motana”).
   


 • 16 stycznia 2005
 • – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP z Woli Rzędzińskiej brało udział we mszy św. w kościele parafialnym w Brzozówce. Orkiestra dokonała oprawy muzycznej mszy św. oraz dała krótki koncert po zakończeniu mszy przed kościołem (wykonała kilka kolęd i marsza „S”).
   


 • 22 stycznia 2005
 • – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP brało udział w Walnym Zebraniu Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra umiliła czas przybyłym gościom, grając marsze i kolędy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zebrania. W programie znalazły się; „Schöne Welt”, „Crans Motana”, marsz „S”, „Góralu Czy Ci Nie Żal”, „Happy Marching Band”, „Północny Stok”, a także hymn Polski oraz 6 kolęd.
   


 • 23 stycznia 2005
 • - Tym razem pod buławą p. Leszka Krzemińskiego, który zastąpił kapelmistrza, orkiestra wzięła udział we mszy św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Jodłówce – Wałkach i dokonały oprawy muzycznej mszy.
   


 • 30 stycznia 2005
 • – Na specjalne zaproszenie ks. Wiesława Książko proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej Orkiestra Dęta wzięła udział i dokonała oprawy muzycznej mszy św. Tym koncertem Stowarzyszenie zamknęło styczniowe tourné kolędowe po okolicznych parafiach.
   


 • 27 marca 2005
 • – Orkiestra Dęta OSP wzięła udział we mszy św. rezurekcyjnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra dokonała oprawy muzycznej procesji oraz całej mszy. Po nabożeństwie poprowadziła przemarsz strażaków do Domu Strażaka.
   


 • 28 marca 2005
 • - Członkowie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP wzięli udział i dokonali oprawy muzycznej mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej.
   


 • 3 kwietnia 2005
 • – Z okazji święta Miłosierdzia Bożego Orkiestra Dęta OSP wzięła udział w mszy św. odpustowej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, dokonując oprawy muzycznej nabożeństwa i procesji. Po mszy św. oddając hołd zmarłemu papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II Orkiestra wykonała koncert marszy żałobnych.
   


 • 7 kwietnia 2005
 • - Orkiestra brała udział w uroczystościach żałobnych w intencji zmarłego papieża. Najpierw poprowadziła przemarsz spod Domu Strażaka do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej a tam wzięła udział we mszy św. żałobnej. Następnie po odprowadzeniu pochodu strażaków do ich siedziby Orkiestra udała się na Aleje Jana Pawła II w Tarnowie stamtąd prowadziła pochód 35 tysięcy wiernych do kościoła pw. Św. Karoliny Kózki i tam wraz z chórem zadbała o instrumentalno – wokalną oprawę mszy św.
   


 • 3 maja 2005
 • – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP z Woli Rzędzińskiej wzięła udział w gminnych obchodach uroczystości 3 maja w Skrzyszowie. Ulewa pokrzyżowała nieco plany organizatorów, dlatego wszystkie zaplanowane punkty programu tych obchodów odbyły się w kościele parafialnym w Skrzyszowie. Orkiestra dokonała oprawy muzycznej mszy św., wykonała kilka utworów okolicznościowych (hymn narodowy, Rota, Mazurek 3 maja) a całe uroczystości zakończyła koncertem marszy. Następnie udała się do Koszyc Wielkich gdzie odbywały się uroczystości gminy Tarnów. Orkiestra wykonała tam 30 minutowy koncert.
   


 • 7 maja 2005
 • – Nasze Stowarzyszenie udało się na pielgrzymkę strażaków na Jasną Górę. Mimo deszczowej pogody kilkadziesiąt orkiestr z całej Polski wzięło udział we mszy św., celebrowanej przez bp Sławoj-Głodzia, grając wspólnie ok. 16 utworów.
   


 • 21 maja 2005
 • – Orkiestra brała udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Jodłowce-Wałkach. Orkiestra poprowadziła przemarsz spod Domu Strażaka do kościoła pw. Świętej Rodziny, a następnie wraz z miejscowym chórem dokonała oprawy muzycznej mszy św. Po odprowadzeniu pochodu z powrotem do remizy zagrała kilka okolicznościowych utworów oraz dała krótki koncert marszy.
   


 • 22 maja 2005
 • – Stowarzyszenie zostało zaproszone na prymicje ks. Marcina Gądka, które odbyły się w Skrzyszowie. Orkiestra grając marsze i pieśni maryjne poprowadziła pochód z domu prymicjanta do kościoła, wzięła udział w procesji, odprowadziła gości do szkoły podstawowej w Skrzyszowie i tam dała koncert marszy i pieśni religijnych.
   


 • 26 maja 2005
 • – Członkowie orkiestry wzięli udział w obchodach uroczystości Bożego Ciała w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej. Zadbaliśmy o oprawę muzyczną mszy św. oraz procesji.
   


 • 28 maja 2005
 • – Nasza orkiestra miała zaszczyt brać udział w obchodach 20-lecia Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Poprowadziła pochód spod budynku Ochotniczego Hufca Pracy do tarnowskiej katedry, a następnie po zakończonej mszy odprowadziła uczestników uroczystości pod Grób Nieznanego Żołnierza, a potem do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Orkiestra rozpoczęła część oficjalną obchodów hymnem Polski, a potem umiliła czas gościom grając utwory ze swojego bogatego repertuaru.
   


 • 5 czerwca 2005
 • – Orkiestra Dęta OSP Wola Rzędzińska wzięła udział w II Przeglądzie Orkiestr Dętych powiatu tarnowskiego w Tuchowie. Przegląd rozpoczął się wmaszerowaniem orkiestr na Rynek. Podczas marszu wykonaliśmy utwór Crans Montana. Druga część konkursu odbywała się w amfiteatrze tuchowskim. Nasza orkiestra wystąpiła jako pierwsza i wykonała następujące utwory: National Emblem, Mieszanka melodii filmowych, czyli skromne, ale ambitne polskie kino, Blue Night. Zajęliśmy miejsce w drugiej trójce, co bardzo dobrze wróży na przyszłość naszej orkiestry biorąc pod uwagę fakt, że dla większości jej członków był to pierwszy tak ważny występ na tak prestiżowej imprezie rangi powiatowej. Zaraz po występie konkursowym Orkiestra pośpieszyła na obchody uroczystości 25-lecia powstania parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie przy ul. Pszennej. Wykonaliśmy tam koncert dla zebranych gości oraz kilka specjalnych utworów dla biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca.
   


 • 25 czerwca 2005
 • – odbyło się ognisko dla Członków Orkiestry, w którym wzięli udział także druhowie z jednostki OSP w Woli Rzędzińskiej.
   


 • 1 lipca 2005
 • -Orkiestra wzięła udział w Pielgrzymce Strażaków inaugurującej Wielki Odpust Tuchowski, podczas której wraz z innymi orkiestrami dokonała oprawy muzycznej mszy św., a następnie wykonała koncert na dziedzińcu sanktuarium.
   


 • 31 lipca 2005
 • – Orkiestra OSP Wola Rzędzińska na zaproszenie wójta Gminy Tarnów wzięła udział w patriotycznej uroczystości pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w Białej. W pierwszej kolejności członkowie orkiestry dokonali oprawy muzycznej mszy św., następnie poprowadzili pochód pod pomnik, tam dali krótki koncert pieśni patriotycznych, uczestników potem odprowadzili marszem uczestników pochodu pod remizę strażacką, gdzie również umilili czas zebranym wykonaniem kilku utworów ze swojego repertuaru. Później członkowie orkiestry włączyli się aktywnie we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
   


 • 14 sierpnia 2005
 • – Członkowie Orkiestry wzięli udział w uroczystych obchodach 120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, gdzie wspólnie z zaprzyjaźnioną Orkiestrą Dętą OSP Szczucin i pod batutą Dyrygenta Józefa Bałuta dokonali oprawy muzycznej uroczystości (przemarsz, msza polowa), a następnie wykonali okolicznościowy koncert estradowy, po czym muzycy z obu orkiestr wykonali kilkugodzinny spontaniczny performance dla zgromadzonych gości, rozpoczynając tym samym trwającą do późnych godzin zabawę taneczną. Orkiestra otrzymała również pamiątkowy medal z okazji wspomnianej rocznicy.
   


 • 15 sierpnia 2005
 • – Mieliśmy zaszczyt brać udział w obchodach 85 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Orkiestra poprowadziła pochód spod siedziby tarnowskiego oddziału PSL pod pomnik nieznanego żołnierza w Tarnowie, tam odegrała Mazurka Dąbrowskiego oraz Rotę, po czym odprowadziła zebranych gości na dziedziniec przed budynkiem siedziby PSL gdzie długo koncertowała.
   


 • 21 sierpnia 2005
 • – Orkiestra dęta OSP w Woli Rzędzińskiej uświetniła swoim występem uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w Nowej Jastrzębce. Zaraz po uroczystościach w Nowej Jastrzębce nasza orkiestra pośpieszyła do miejscowości Jodłówka-Wałki, gdzie dokonała oprawy muzycznej dożynek gminy Tarnów (przemarsz, oprawa mszy św., a następnie koncert estradowy).
   


 • 18 września 2005
 • – Nasza orkiestra miała okazje koncertować w swojej macierzystej miejscowości. Okazją było otwarcie odnowionego stadionu LKS Wolania. Orkiestra dokonała oprawy muzycznej uroczystej mszy św., a następnie poprowadziła pochód na stadion. Potem mieszkańcy wsi mogli jeszcze usłyszeć muzyków podczas wykonywania utworów koncertowych w części artystycznej uroczystości (ponad półtoragodzinny koncert estradowy).
   


 • 13 października 2005
 • – Zgodnie z tradycją Orkiestra OSP oprawiła uroczystości ku czci Matki Boskiej Fatimskiej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.
   


 • 30 października 2005
 • – Swoim występem Orkiestra Dęta OSP uświetniła uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej oraz 25-lecia pobytu w tej parafii prałata Jana Franczaka.
   


 • 26 listopada 2005
 • – w siedzibie Orkiestry odbyła się zabawa andrzejkowa.
   


 • 13 grudnia 2005
 • – Orkiestra Dęta wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę wybuchu stanu wojennego w Tarnowie.
   


 • 24 grudnia 2005
 • – Orkiestra dęta OSP z Woli Rzędzińskiej wzięła udział w pasterce w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, dokonując oprawy muzycznej uroczystości.
   


 • 25 grudnia 2005
 • – Członkowie Stowarzyszenia Orkiestry Dętej OSP w Woli Rzędzińskiej uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej, wykonując w czasie nabożeństwa kilka kolęd i akompaniując przy stałych, śpiewanych częściach mszy św. Po zakończeniu liturgii, przed świątynią, orkiestra dała krótki koncert marszy.