2013

<<    2013   >>

 • 7 stycznia 2013
 • – Orkiestra uczestniczyła w pogrzebie Kazimiery Ferenc (żona kolegi Kazimierza Oleksika)
  Który odbył się na cmentarzu na Rzędzinie


 • 12 stycznia 2013
 • – odbyło się zebranie walne podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2012 roku. Orkiestra rozpoczęła zebranie kilkoma marszami po których zostali przywitani przybyli goście, następnie została poprowadzona oficjalna część zebrania. Zostały przedstawione (przez prezesa, skarbnika, komisję rewizyjną) sprawozdania, preliminarze i plany na bieżący rok, odbyły się także wybory zarządu i komisji z racji rozpoczęcia nowej kadencji. Po wyborach wynikło:
  ZARZĄD
  Prezes stowarzyszenia- Kazimierz Oleksik
  Sekretarz-Joanna Żmuda
  Skarbnik-Bernard Żmuda
  Członek zarządu-Kinga Okaz
  KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodniczący komisji-Bartosz Krzemiński
  Zastępca przewodniczącego-Leszek Krzemiński
  Członkowie komisji- Tomasz Sobol, Marcin Rzońca

  Zaproponowano także utworzenie 3 nowych funkcji: gospodarz- dba o porządek i czystość magazynowanych instrumentów, oraz mundurów, oraz nimi dysponuje
  Bibliotekarz- dba o porządek w nutach, oraz w razie potrzeby zajmuję się ich drukowaniem czy kserowaniem
  Komisja Artystyczna- pomaga Dyrygentowi w doborze repertuaru.
  Po zaakceptowaniu i głosowaniu przez zgromadzonych na walnym zebraniu wynikło:
  Gospodarz- Kamil Świątek
  Bibliotekarz- Marcin Rzońca
  Komisja Artystyczna –Bogdan Stefan, Bernard Żmuda Mateusz Rzońca i Bartosz Krzemiński

  Po oficjalnej części zebrania orkiestra wykonała krótki koncert dla zebranych gości, a po krótkiej przerwie technicznej rozpoczęła się zabawa taneczna którą uświetnił zespół STACCATO.


 • 26 stycznia 2013
 • – orkiestra jak co roku, uczestniczyła w walnym zebraniu członków OSP w Woli Rzędzińskiej, przywitała gości krótkim koncertem i rozpoczęła zebranie hymnem strażaków.


 • 08 lutego 2013
 • – członkowie orkiestry zorganizowali sobie imprezę ostatkową


 • 22-24 lutego 2013
 • – wydelegowani członkowie orkiestry – Kamil Świątek, Maciej Wielgus i Piotr Oleksik uczestniczyli w trzydniowym kursie dla kapelmistrzów i Tamburmajorów organizowanym przez MCK Sokół w Nowym Sączu, w trakcie którego uczyli się dyrygowania orkiestrą, czytania partytur, musztry paradnej, oraz zdobywali wiadomości dotyczące prowadzenia orkiestrą dętą.


 • 23 lutego 2013
 • – członkowie orkiestry Bernard Żmuda, i Bogdan Stefan otrzymali dyplom ukończenia III Edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów, które odbywało się w MCK Sokół w Nowym Sączu. Studium trwało dwa lata podczas których przyszli kapelmistrzowie z całej Polsce zdobywali wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pracy z orkiestrami i chórami. Wykładowcami Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu:
  • Olga Bolanowska (wykładany przedmiot: zasady muzyki i formy muzyczne)
  • Maria Biel (kształcenie słuchu)
  • Ewa Bagnicka-Leśniak (historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo)
  • Leszek Łopalewski (instrumenty dęte drewniane)
  • kpt. Stefan Żuk (instrumenty dęte blaszane, musztra paradna)
  • Elżbieta Malczak (fortepian i akompaniament)
  • Bożena Pańszczyk (fortepian i akompaniament)
  • Kamil Madoń (fortepian i akompaniament)
  • Barbara Mirek (fortepian i akompaniament)
  • płk Franciszek Suwała (harmonia z ćwiczeniami, kontrapunkt, podstawy instrumentacji z ćwiczeniami, dyrygowanie)
  • płk Stanisław Latek (czytanie partytur, dyrygowanie, instrumentacja)
  • płk dr. Stanisław Strączek (metodyka pracy z orkiestrą, dyrygowanie )
  • Bogusława Gaweł (psychologia i pedagogika)
  • Renata Basta (wybrane elementy marketingu)
  • Wiesław Rogalski (wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą)
  • Sławomir Kmak (podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej)
  • Krzysztof Szymbara (socjologia)


 • 23 lutego 2013
 • – orkiestra uczestniczyła w koncercie orkiestry Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją płk Stanisława Strączka oraz absolwentów III edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tambormajorów.
  Koncert połączony był z uroczystym wręczeniem dyplomów dla absolwentów Studium oraz medalami i honorowymi odznakami – GLORIA ARTIS Zasłużony dla Kultury Polskiej .


 • 31 marca 2013
 • – o godzinie 6.30 orkiestra uczestniczyła we Mszy Świętej rezurekcyjnej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, po której z wesołymi utworami pomaszerowała do remizy na tradycyjny żurek i jajeczko
  – o godzinie 12 orkiestra wzięła udział w świątecznej Mszy Świętej w kościele p.w. MBNP w Woli Rzędzińskiej I.


 • 07 kwietnia 2013
 • – orkiestra uświetniła swoja grą odpustową Mszę Świętą i procesję w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II


 • 03 maja 2013
 • – na zaproszenie Wójta Gminy Skrzyszów p. Marcina Kiwiora Orkiestra uczestniczyła w obchodach święta 3-go maja w Łękawicy. Orkiestra zagrała na Mszy Św., po której miały miejsce dalsze uroczystości przy pomniku w Łękawicy.
  – w tym dniu uczestniczyliśmy również w obchodach święta 3-go maja w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra zagrała na Mszy w kościele MBNP w Woli Rzędzińskiej, a po Mszy nastąpił dalszy ciąg uroczystości, który miał miejsce przy pomniku w centrum Woli Rzędzińskiej I.
  – w Ryglicach odbyła się IV Ryglicka parada orkiestr dętych o puchar burmistrza Ryglic, który wiązał się również z kwalifikacją do konkursu „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, nie mogło nas tam zabraknąć. Nasza orkiestra zaprezentowała się marszem „White roses”, i następującymi utworami:
  „Cudowny kraj”, „Parostatek” i „Walc nr 2”, nie zdobywając niestety żadnego miejsca i nie kwalifikując się do Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY 2013”


 • 04 maja 2013
 • – z racji 45lecia orkiestry i 105 lecia OSP w Woli Rzędzińskiej o godzinie 16:00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej odbyła się specjalna Msza Święta. Po Mszy strażacy na czele z orkiestrą udali się pod remizę gdzie zarząd Osp przyznał zasłużonym druhom odznaczenia, a następnie wszyscy udali się do remizy na poczęstunek.


 • 13 maja 2013

 • – orkiestra wzięła udział w nabożeństwie Maryjnym które miało miejsce w kościele Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II. Msza Święta z procesją wokół kościoła rozpoczęła się o godzinie 20:00


 • 18 maja 2013
 • – jak co roku orkiestra wzięła udział w koncercie „Strażacy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” w Wadowicach.


 • 26 maja 2013
 • – tego dnia w Tarnowcu odbyła się msza święta prymicyjna ks. Jakuba Jasiaka, Orkiestra uświetniła swoją grą procesje księdza prymicjanta z domu do kościoła oraz uroczystą Mszę Świętą w kościele parafialnym w Tarnowcu


 • 30 maja 2013
 • – orkiestra uczestniczyła w procesji i uroczystej Mszy Świętej z racji święta Bożego Ciała w kościele p.w Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II


 • 02 czerwca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w Powiatowym przeglądzie orkiestr strażackich w Żurowej prezentując następujące utwory:
  „Walc nr 2″ – Dymitra Szostakowicza,”Parostatek”, „Petruszka”


 • 07 czerwca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w uroczystościach organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z.o.o w Tarnowie, które odbyły się w Pałacu młodzieży w Tarnowie


 • 09 czerwca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie. 14:00 i oficjalnej części obchodów 100-lecia OSP w Jodłówce Wałkach.


 • 16 czerwca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie. 14:00 i oficjalnej części obchodów 90-lecia OSP w Porębie Radlnej.


 • 29 czerwca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej która rozpoczęła się o godzinie 16:30 i oficjalnej części obchodów 100-lecia OSP w Koszycach Wielkich które odbyły się w centrum wsi.


 • 01 lipca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w XXV pielgrzymce Strażaków do Tuchowa gdzie o godzinie 17 odbył się przemarsz orkiestr i delegacji straży z Tuchowskiego rynku do Sanktuarium, chwilę potem rozpoczęła się Msza Święta otwierająca Wielki Odpust Tuchowski.


 • 07 lipca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w obchodach 85-lecia OSP w Zgłobicach. O godz. 11:00 odbyła się Msza Święta w miejscowym kościele, a po niej przemarsz na stadion i dalsza część obchodów.


 • 21 lipca 2013
 • – orkiestra wzięła udział w 69 rocznicy wydarzeń w Białej, które rozpoczęły się uroczysta Mszą Świętą, a następnie apelem przy pomniku w Białej.


 • 10 sierpnia 2013
 • – orkiestra uświetniła swoją grą przemarsz Państwa Młodych, Katarzyny i Konrada z Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej pod miejscowy Dom Strażaka.


 • 15 sierpnia 2013
 • – orkiestra uczestniczyła w obchodach święta 15 sierpnia i przeglądzie orkiestr dętych. Uroczystości rozpoczęły się przeglądem orkiestr przy pomniku Wincentego Witosa w Tarnowie, około godz. 11:00 rozpoczęła się oficjalna część obchodów, przyznano odznaczenia zasłużonych dla Ruchu Ludowego, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono wieńce, następnie przy akompaniamencie orkiestr dętych odbył się przemarsz do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie na uroczystą Mszę świętą po której wszyscy udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

  – tego dnia orkiestra uczestniczyła również w obchodach rocznicy Bitwy warszawskiej 1920r.”Cud nad Wisłą” organizowanych przez gminę Tarnów na stadionie „Wolania” w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra wykonała koncert utworów patriotycznych uczestnicząc w reprezentacyjnym pochodzie z boiska „Wolania” pod kościół MBNP i z powrotem na boisko, w którym wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Gminy Tarnów oraz grupy rekonstrukcji historycznej.


 • 17 sierpnia 2013
 • – orkiestra na życzenie Mamy Panny młodej, uświetniła swoją grą ślubną Mszę Świętą Teresy i Philla w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Zaczarniu.


 • 18 sierpnia 2013
 • – jak co roku orkiestra wzięła udział w Dożynkach Gminy Skrzyszów w Ładnej. Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się w parafialnym kościele w Ładnej o godz 13:00 na którą w radosnym przemarszu przybyli zebrani goście, po uroczystej Mszy Świętej odbyły się dalsze obchody Święta Plonów na stadionie w Ładnej.

  – tego dnia odbyły się również Dożynki Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze, na których nie mogło zabraknąć Orkiestry dętej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, której przewodniczył Biskup Władysław Bobowski, następnie odbyło się rozpoczęcie dożynek, i zabawa do rana, której wtórowało wiele atrakcji m.in. degustacja lokalnych wyrobów, konkursy, zabawy, występ kabaretu „KAŁAMASZ” koncert IZABELI MYTNIK i gwiazda wieczoru zespół „PERFECT”


 • 25 sierpnia 2013
 • – orkiestra oprawiła swoją grą Odpustową Mszę Świętą w Starych Żukowicach. Uroczysta suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 11:00 w parafialnym kościele w Starych Żukowcach.


 • 31 sierpnia 2013
 • – orkiestra wzięła udział w intronizacji Króla Kurkowego w zakątku Króla Łokietka w Tarnowie, uroczystości rozpoczęły się o godz. 16:00 Mszą Świętą następnie członkowie bractwa w tradycyjnych kontuszach i zaproszeni goście udali się pod pomnik Łokietka gdzie nastąpiło przekazanie insygniów władzy, a następnie wszyscy pomaszerowali na teren OHP, na zorganizowany tam piknik.


 • 8 wrzesień 2013
 • – orkiestra uświetniła swoją grą Odpustową Mszę Święta w parafi Matki Boskiej Bolesnej w Zaczarniu. Uroczysta suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 11:00 w parafialnym kościele w Zaczarniu


 • 11 listopada 2013
 • – orkiestra uczestniczyła w obchodach święta odzyskania niepodległości, które miało miejsce w Skrzyszowie. O 8:30 miała miejsce zbiórka uczestników przy pomniku Wdzięczności, o 9:00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta a po niej dalsze uroczystości przy pomniku, po których miał miejsce koncert Orkiestry, Orkiestra wykonała utwory patriotyczne, wzbogacone w wokal.

  -tego dnia orkiestra również wzięła udział w uroczystościach święta niepodległości zorganizowanych przez Gminę Tarnów. Obchody miały miejsce na Hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich. Orkiestra oprawiła swoją grą uroczystą Mszę Świętą i dała koncert pieśni patriotycznych. Koncert orkiestry z wprowadzoną partią wokalną został bardzo pozytywnie odebrany przez zebranych gości i organizatorów i gościa specjalnego Zbigniewa Wodeckiego, który na ręce Kapelmistrze przekazał swoje zdumienie i zachwyt.


 • 29 listopada 2013
 • – członkowie orkiestry zorganizowali sobie imprezę andrzejkowa, która odbyła się po próbie.


 • 02 grudnia 2013
 • – orkiestra uczestniczyła w pogrzebie strażaka Krzysztofa Sobola. Był on bratem członka naszej orkiestry Mariana Sobola.


 • 06-08 grudnia 2013
 • – wydelegowani członkowie orkiestry – Ewelina Ogonowska, Ewelina Kozioł, Bernard Żmuda uczestniczyli w trzydniowych warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych organizowanym przez MCK Sokół w Nowym Sączu, w trakcie którego uczyli się dyrygowania orkiestra, czytania partytur, musztry paradnej, oraz zdobywali wiadomości dotyczące prowadzenia orkiestr dętych.


 • 18 grudnia 2013
 • – delegacja orkiestry w składzie –Józef Bałut, Joanna Żmuda, Bernard Żmuda uczestniczyła w uroczystym koncercie w Mościckim Centrum Kultury, organizowanym przez Orkiestrę Zakładową Azoty Tarnów z okazji ich 85-lecia istnienia


 • 25 grudnia 2013
 • – na zaproszenie Księdza proboszcza, orkiestra uświetniła swoją grą świąteczną Mszę Świętą w kościele MBNP w Woli Rzędzińskiej