2015

<<    2015  

 • 18 stycznia 2015
 • – na zaproszenie Kapelmistrza Parafialnej orkiestry z Woli Rzędzińskiej Włodzimierza Siedlika orkiestra wzięła udział w koncercie kolęd. Podczas koncertu wystąpiły orkiestry, chór i młodzieżowy zespół, grając i śpiewając wiele kolęd i pastorałek.


 • 31 stycznia 2015
 • – orkiestra jak co roku, uczestniczyła w Walnym zebraniu członków OSP w Woli Rzędzińskiej, przywitała gości krótkim koncertem i rozpoczęła zebranie hymnem strażaków.


 • 01 lutego 2015
 • -w kościele parafialnym pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Jodłówce – Wałkach odbył się koncert kolęd, podczas którego wystąpił chór szkolny „Kantata” ,sekstet wokalny pod dyrekcją Katarzyny Cyza oraz orkiestra dęta OSP z Woli Rzędzińskiej pod kierownictwem Józefa Bałuta. Licznie zebrani parafianie i goście wysłuchali polskich kolęd i pastorałek
  Wspólnie z orkiestrą zebrani mogli wyśpiewać tradycyjne kolędy.


 • 14 lutego 2015
 • -odbyło się Zebranie walne podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2014 roku. Orkiestra rozpoczęła zebranie kilkoma marszami po których zostali przywitani przybyli goście, następnie została poprowadzona oficjalna część zebrania.
  Prezes, Skarbnik, Komisja rewizyjna przedstawili sprawozdania, preliminarze i plany na bieżący rok. Po oficjalnej części zebrania orkiestra wykonała krótki koncert dla zebranych gości, a po krótkiej przerwie technicznej rozpoczęła się zabawa taneczna którą uświetnił zespół „CRASH”.


 • 28 marca 2015
 • – w tym dniu orkiestra uczestniczyła w pogrzebie honorowego i dotychczas najstarszego czynnego członka naszej orkiestry Pana Stanisława Wiatra. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła żałobna Msza Święta w kościele Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.
  Po Mszy Ciało Stanisława zostało przewiezione przez strażaków OSP Wola Rzędzińska na miejsce pochówku- cmentarz przy kościele p.w. MBNP w Woli Rzędzińskiej.


 • 05 kwietnia 2015
 • – o godzinie 06.00 orkiestra uczestniczyła we Mszy Świętej rezurekcyjnej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.


 • 06 kwietnia 2015
 • -orkiestra wzięła udział we mszy Świętej z okazji Świąt Wielkiej Nocy, która sprawowana była za duszę naszego zmarłego kolegi ŚP. Stanisława Wiatra.


 • 12 kwietnia 2015
 • – orkiestra wzbogaciła swoją grą Mszę Świętą i uroczystą procesję odpustową w parafii Miłosierdzia Bożego W Woli Rzędzińskiej.


 • 19 kwietnia 2015
 • – orkiestra uczestniczyła w uroczystościach 30-lecia istnienia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej przedsiębiorczości w Tarnowie. Zebrani goście w towarzystwie orkiestry wyruszyli do Tarnowskiej Katedry na uroczystą Mszę święta, a po jej zakończeniu wszyscy udali się do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych na przygotowany program artystyczny.

  – po uroczystościach w Tarnowie wydelegowani członkowie orkiestry przenieśli się do Szkoły na Zaczarniu by porzucić na chwile instrumenty i przemienić się w drużynę siatkarską.
  Muzycy w pocie czoła zmagali się z przeciwnymi drużynami w charytatywnym turnieju na rzecz poparzonego Kubusia


 • 23 kwietnia 2015
 • -orkiestra wzięła udział w pogrzebie Śp Aleksandra Kubasa, który był Ojcem byłego prezesa orkiestry Piotra Kubasa. Msza święta odbyła się o godzinie 13:00 w Kaplicy cmentarnej w Klikowej.


 • 26 kwietnia 2015
 • -Orkiestra uczestniczyła w VII pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Wraz z orkiestrami z całej Polski wzbogacali swą grą uroczystą Mszę Świętą na błoniach jasnogórskich


 • 02 maja 2015
 • – na zaproszenie Wójta Gminy Skrzyszów p. Marcina Kiwiora Orkiestra uczestniczyła w obchodach święta 3-go maja w Łękawicy. Orkiestra zagrała na Mszy Św., po której miały miejsce dalsze uroczystości przy pomniku w Łękawicy.


 • 03 maja 2015
 • – orkiestra wzięła udział w obchodach święta 3-go maja w Woli Rzędzińskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. MBNP w Woli Rzędzińskiej, a po niej nastąpił dalszy ciąg uroczystości przy pomniku w centrum Woli Rzędzińskiej I.


 • 04 maja 2015
 • -Orkiestra uświetniła swoją grą Obchody dnia Strażaka w Woli Rzędzińskiej, Rozpoczęte zostały specjalną Mszą Świętą w intencji Wszystkich strażaków, po niej wszyscy udali się do Remizy w Woli Rzędzińskiej na dalsze Obchody.


 • 16 maja 2015
 • -orkiestra uczestniczyła w otwarciu przebudowanej i wyremontowanej remizy strażackiej w Pogórskiej woli. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP po której dokonano otwarcia Remizy i uhonorowano zasłużonych Strażaków odznaczeniami.


 • 17 maja 2015
 • – udział w przekazaniu samochodu bojowego oraz garażu druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu gm. Czarna.


 • 18 maja 2015
 • – jak co roku orkiestra wzięła udział w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”, który miał miejsce w Wadowicach. Przybyłe orkiestry wraz z solistami i chórem wykonały kilkanaście utworów, pod dyrygenturą Pana ppłk Stanisława Strączka.


 • 31 maja 2015
 • – w Rożnowie odbył się przegląd orkiestr dętych w ramach XXXVIII Małopolskiego festiwalu „Echo Trombity 2015”.


 • 04 czerwca 2015
 • – orkiestra uczestniczyła w procesji i uroczystej Mszy Świętej z racji Święta Bożego Ciała, w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II.


 • 14 czerwca 2015
 • – orkiestra uświetniła swoją grą przekazania i poświęcenia auta strażackiego jednostce OSP w Starych Żukowicach.


 • 27 czerwca 2015
 • -na zaproszenie zaprzyjaźnionego dyrygenta Orkiestry Dętej z Łopuszki wielkiej, Bernardowi Żmuda – skarbnikowi naszej Okirestry udało się zorganizować wycieczkę do Łopuszki Wielkiej połączoną z integracją, warsztatami, uświetnieniem Mszy Świętej oraz okolicznego festynu. Po zajęciu miejsca w autobusie muzycy wyjechali i realizowali zaplanowane punkty wycieczki: zwiedzanie zamku w Łańcucie i „Storczykarni”, zwiedzanie muzeum pożarnictwa w Przeworsku, wspólny obiad w przydrożnej restauracji, zakwaterowanie w remizie w Łopuszce Wielkiej, wspólna próba połączonych orkiestr z Woli Rzędzińskiej i Łopuszki Wielkiej, ognisko integracyjne, „krótka i zdecydowanie za szybka nocna drzemka”, wspólne śniadanie, uczestnictwo we Mszy Świętej, Obiad, pakowanie i sprzątanie miejsca zakwaterowania, wyjazd do Kańczugi gdzie orkiestry na przemian oraz wspólnie wzbogaciły okoliczne obchody Dni Kańczugi, poczęstunek i wyjazd w stronę domu. Za wspaniałą wycieczkę serdeczne podziękowania dla Organizatorów i uczestników.


 • 28 czerwca 2015
 • – orkiestra w standardowym składzie jak i w połączeniu orkiestr z Woli Rzędzińskiej i Łopuszki wielkiej wykonała kilka utworów uświetniając obchody dni Kańczugi.


 • 1 lipca 2015
 • – orkiestra wzięła udział w XXVII pielgrzymce Strażaków do Tuchowa gdzie ok godziny 17:30 odbył się przemarsz orkiestr i delegacji strażackich z Tuchowskiego rynku do Sanktuarium, chwilę potem rozpoczęła się Msza Święta otwierająca Wielki Odpust Tuchowski. Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzone Orkiestry kolejno dawały koncerty.


 • 11 lipca 2015
 • orkiestra wzięła udział w intronizacji Króla Kurkowego w zakątku Króla Łokietka w Tarnowie, uroczystości rozpoczęły się przemarszem z Parku Strzeleckiego do Katedry, następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, po której członkowie bractwa w tradycyjnych kontuszach i zaproszeni goście udali się pod pomnik Łokietka gdzie nastąpiło przekazanie insygniów władzy, następnie wszyscy pomaszerowali do Parku Strzeleckiego.


 • 26 lipca 2015
 • – orkiestra wzięła udział w 71 rocznicy wydarzeń w Białej, która rozpoczęła się uroczysta Mszą Świętą, a następnie apelem przy pomniku w Białej.


 • 16 sierpnia 2015
 • – orkiestra wzięła udział w corocznych Dożynkach organizowanych przez Gminę Tarnów. W tym roku Dożynki zorganizowane zostały na stadionie w Zbylitowskiej Górze. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta polowa Msza Święta, po której nastąpiły obrzędy dożynkowe i dalsza część zaplanowanych atrakcji.


 • 23 sierpnia 2015
 • – orkiestra wzięła udział w Dożynkach Gminy Skrzyszów, które odbyły się w Szynwałdzie. Tradycyjnie rozpoczęte zostały uroczystą Mszą Świętą odprawioną w miejscowym kościele. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na plac szkolny gdzie kontynuowano zaplanowane atrakcje.


 • 06 września 2015
 • – na zaproszenie zarządu spółdzielni mieszkaniowej Kurdwanów z Krakowa, orkiestra uświetniła swoimi utworami festyn, który co roku jest miejscem integracji okolicznych mieszkańców


 • 12 września 2015
 • – w porozumieniu Bernarda Żmuda, Andrzeja Osmyka (kapelmistrz orkiestry z Łopuszki Wielkiej) i Bogdana Stefana( kapelmistrz Orkiestry Siedliska Tuchowskie) zostały zorganizowane Warsztaty muzyczne dla zaprzyjaźnionych orkiestr, które odbyły się w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Na warsztatach muzycy z Łopuszki Wielkiej, Woli Rzędzińskiej i Siedlisk Tuchowskich ćwiczyli musztrę, grę w marszu oraz utwory koncertowe. Do poszerzania wiedzy muzyków przyczynili się: Bogdan Stefan, Józef Bałut, Andrzej Osmyk, Piotr Oleksik, Bernard Żmuda, jak również specjalnie zaproszony Kapelmistrz Orkiestry dętej ze Szczucina Jarosław Dzięgiel.


 • 13 września 2015
 • -orkiestra wzbogaciła swą grą zorganizowany przez gminę Tarnów w Łękawce festyn z okazji pożegnania lata. Był to również pokaz integracji między orkiestralnej gdyż orkiestry wykonywały utwory w standardowym składzie, jak również w połączeniu trzech zaprzyjaźnionych orkiestr z Woli Rzędzińskiej, Łopuszki Wielkiej i Siedlisk Tuchowskich.

  W przygotowaniu programu artystycznego pomocne były zorganizowane wyjazdy integracyjno-szkoleniowe za co serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom.


 • 13 Października 2015
 • Nabożeństwo Fatimskie w parafii p.w. MB w WRz.


 • 11 Listopada 2015
 • Udział w mszy i koncert w hali widowiskowo sportowej w Koszycach Wielkich. Orkiestra prowadzona była w tym dniu przez rzesze dyrygentów ;) Józefa Bałuta, Piotra Oleksika i Bernarda Żmuda


 • 11 – 13 grudnia 2015
 • Warsztaty dla Kapelmistrzów orkiestr dętych w nowym Sączu. Udział wzięli: Ewelina Kozioł, Ewelina Ogonowska, Agata Szmigielska, Bernard Żmuda ( Bogdan Stefan)


 • 24 grudnia 2015
 • Pasterka w kościele MB w Woli Rzędzińskiej


 • 29 grudnia 2015
 • Warsztaty z elementów musztry paradnej prowadzone przez kapitana Stefana Żuka. Zorganizowane przez dyrygenta Parafialnej Orkiestry Dętej w Sobolowie Stanisława Chmielka przy wsparciu tamtejszych władz samorządowych oraz księdze proboszcza. Warsztatom towarzyszyła prezentacja książki poświęconej musztrze napisana przez kapitana Stefana Żuka. Udział w warsztatach wzięli kapelmistrzowie i dyrygenci z całej Polski w tym członkowie naszej orkiestry: Piotr Oleksik i Bernard Żmuda.