2006

<<    2006   >>

 • 21 stycznia 2006
 • – Orkiestra Dęta uświetniła swoim występem Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej.


 • 22 stycznia 2006
 • – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej miała zaszczyt wziąć udział i dokonać oprawy muzycznej mszy św. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jodłowce-Wałkach.


 • 28 stycznia 2006
 • – W Domu Strażaka w Woli Rzędzińskiej odbyło się II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością członkowie zarządu miejscowej jednostki OSP z jej prezesem Andrzejem Kutą na czele, z-ca wójta gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, dyrektor chóru Polskiego Radia i organista kościoła pw. MBNP w Woli Rzędzińskiej Włodzimierz Siedlik oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego Stanisław Szufnara. Zarząd Stowarzyszenia zdał sprawozdanie ze swojej działalności za miniony rok, zebrani mili okazję podyskutować o przyszłości orkiestry, nie obyło się też oczywiście bez koncertu orkiestry i skromnego poczęstunku.


 • 24 luty 2006
 • – w siedzibie Orkiestry odbyła się krótka impreza ostatkowa.


 • 11 marca 2006
 • – Nasza Orkiestra zaprezentowała się na Tarnowskich Targach Budownictwa. Oprawiliśmy część oficjalną (rozdanie nagród), a następnie zagraliśmy godzinny koncert estradowy.


 • 15 kwietnia 2006
 • – Orkiestra Dęta OSP wzięła udział w wieczornej mszy rezurekcyjnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra dokonała oprawy muzycznej procesji oraz całej mszy.


 • 16 kwietnia 2006
 • – Członkowie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP wzięli udział i dokonali oprawy muzycznej mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej.


 • 23 kwietnia 2006
 • – Nasza orkiestra wzięła udział we mszy św. odpustowej w kościele pw. Miłosierdza Bożego w Woli Rzędzińskiej. Dokonaliśmy oprawy muzycznej mszy i procesji a następnie poprowadziła przemarsz strażaków do Domu Strażaka.


 • 29 kwietnia 2006
 • – Orkiestra Dęta wzięła udział w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Domu Strażaka w Woli Rzędzińskiej. Orkiestra otwarła uroczyście obrady a potem wykonała krótki koncert.


 • 3 maja 2006
 • – Orkiestra Dęta OSP Wola Rzędzińska na zaproszenie wójta gminy Skrzyszów, wzięła udział w obchodach Święta 3 Maja w tej gminie. Dokonaliśmy uroczystej oprawy uroczystej mszy św., a następnie poprowadziliśmy pochód pod pomnik i daliśmy krótki koncert utworów patriotycznych. Popołudniu nasza orkiestra udała się do Zakliczyna na VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP. W konkursie wzięło udział 6 orkiestr (Siemiechów, Filipowice, Radłów, Wola Rzędzińska, Żurowa, Szerzyny) poza konkursem zaprezentowała się Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa. Nasza orkiestra w czasie musztry wykonała marsz Pochod, natomiast w części koncertowej można było usłyszeć: Tokajer, Fur unsere Kameraden, Wiązankę Góralską. Naszym muzykom udało się zająć 4 miejsce premiowane nagrodą pieniężną. Na koniec Konkursu wszystkie orkiestry wspólnie wykonały utwór Happy Marching Band Nr 2.


 • 13 maja 2006
 • – Orkiestra OSP oprawiła pierwszą w tym roku uroczystość ku czci Matki Boskiej Fatimskiej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.


 • 18 maja 2006
 • – Orkiestra wzięła udział w obchodach rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II w Wadowicach. Razem z kilkudziesięcioma orkiestrami z całej Polski wzięła udział w mszy św odprawionej przez kardynała Stanisława Dziwisza uświetniając ją wspólnym wykonaniem kilku utworów (m. in. Barka, Panius Angelicus, Marsz Strażaków, One Moment In Time, Mazurek 3go Maja).


 • 11 czerwca 2006
 • – Orkiestra Dęta swoim występem uświetniła uroczystości 25-lecia kapłaństwa proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Stanisława Szufnary. Następnie orkiestra udała się koncertować na festyn rodzinny organizowany przez parafię pw. Św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Na koniec dnia udaliśmy się do Zbilitowskiej Góry gdzie zagraliśmy koncert na pikniku rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zbilitowskiej Górze.


 • 15 czerwca 2006
 • – W uroczystość Bożego Ciała Orkiestra dokonała oprawy muzycznej mszy św. oraz procesji.


 • 25 czerwca 2006
 • – Orkiestra Dęta OSP wzięła udział w mszy św. odpustowej w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej, dokonując oprawy muzycznej nabożeństwa.


 • 1 lipca 2006
 • – Jak co roku Orkiestra wzięła udział w Pielgrzymce Strażaków do Tuchowa, która inauguruje Wielki Odpust Tuchowski. Orkiestra poprowadziła kompanię honorową i poczty sztandarowe, następnie wraz z innymi orkiestrami dokonała oprawy muzycznej mszy św., a po jej zakończeniu wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP ze Szczucinia wykonała koncert estradowy na dziedzińcu sanktuarium.


 • 16 lipca 2006
 • – Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej brała udział w obchodach rocznicy powstania jednostki OSP w Zaczarniu.


 • 23 lipca 2006
 • – Orkiestra OSP Wola Rzędzińska na zaproszenie wójta Gminy Tarnów wzięła udział w patriotycznej uroczystości pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w Białej. W pierwszej kolejności członkowie orkiestry dokonali oprawy muzycznej mszy św., następnie poprowadzili pochód pod pomnik, tam dali krótki koncert pieśni patriotycznych, później odprowadzili marszem uczestników pochodu pod remizę strażacką, gdzie również umilili czas zebranym wykonaniem kilku utworów ze swojego repertuaru.


 • 20 sierpnia 2006
 • – Orkiestra dokonała oprawy muzycznej uroczystości Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Najpierw poprowadziła liczne poczty sztandarowe spod pomnika Wincentego Witosa do kościoła oo. Filipinów, gdzie wzięła udział w uroczystej mszy św., później dokonała oprawy części oficjalnej pod pomnikiem nieznanego żołnierza, a na zakończenie wykonała koncert utworów patriotycznych dla zaproszonych gości, w tym Prezesa Związku OSP RP Waldemara Pawlaka.


 • 27 sierpnia 2006
 • – Orkiestra wzięła udział w Dożynkach Gminy Tarnów, które odbyły się w Koszycach Wielkich. Dokonała oprawy mszy św., wykonała ponad kilometrowy przemarsz, następnie oprawiła część oficjalną uroczystości a na zakończenie wykonała koncert estradowy.


 • 3 września 2006
 • – Na zaproszenie Wójta Gminy Skrzyszów Orkiestra dokonała oprawy dożynek gminnych. Na początku wykonała koncert marszy, później poprowadziła zebranych do parafialnego kościoła na mszę św., którą oprawiła, a następnie dokonała oprawy części oficjalnej uroczystości.


 • 13 października 2006
 • – Orkiestra wzięła udział w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej (oprawa mszy św. i procesji).


 • 11 listopada 2006
 • – Orkiestra wzięła udział w uroczystościach obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się w Gminie Skrzyszów. Wraz z licznie zgromadzonymi pocztami sztandarowymi, żołnierzami Wojska Polskiego, Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych oddaliśmy hołd poległym w obronie niezależności naszej Ojczyzny. Po zakończeniu części oficjalnej Orkiestra wykonała koncert utworów patriotycznych.


 • 1 grudnia 2006
 • – w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej odbyła się finałowa prezentacja projektu Prowincja nieprowincjonalna przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków oddział w Tarnowie. Projekt ten zrealizowany został w ramach ogólnopolskiego programu Równać Szanse 2005-2006, którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaś fundatorem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Równać Szanse ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), ułatwiać młodym start w dorosłe życie, tworzyć ciekawe i urozmaicone propozycje spędzania wolnego czasu. Projekt Prowincja nieprowincjonalna należy do tzw. projektów modelowych (w całej Polsce jest ich obecnie tylko 11), co oznacza, że stanowi wzór do naśladowania dla innych organizacji pozarządowych (NGOs), których celem jest aktywna praca z młodzieżą. Więcej informacji o programie Równać Szanse oraz jego administratorach znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl


 • 24 grudnia 2006
 • – jak co roku, Orkiestra dokonała oprawy muzycznej pasterki w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.


 • 25 grudnia 2006
 • – Orkiestra wzięła udział w mszy bożonarodzeniowej w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej.