Próby orkiestry

Uprzejmie informuję iż od 1. września 2013 r. próby odbywać się będą dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i piątki w godzinach od 17:30 do 20:00. Zapraszam na próbę wszystkich muzyków aktualnie współpracujących z orkiestrą, jak również sympatyków Orkiestry, którzy chcieli by spróbować swoich sił. Oferujemy swoją pomoc w zakresie nauki gry na instrumentach a w miarę posiadanych instrumentów udostępnienie ich każdemu kto wyrazi chęć wstąpienia w nasze szeregi.

Matura 2013

Jak co roku wraz z początkiem maja rozpoczęły się matury. Wśród maturzystów są również członkowie naszej orkiestry i to przede wszystkim za nich trzymamy kciuki :)
Powodzenia !!!

3 maja 2013

Wola Rzedzinska
Tego dnia Orkiestra weźmie udział w uroczystościach 3-cio majowych w gminie Skrzyszów (Łękawica) oraz gminie Tarnów (Wola Rzędzińska). Następnie Orkiestra weźmie udział w IV Ryglickiej Paradzie Orkiestr Dętych.
Łękawica Ryglice

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Dnia 12 stycznia 2013 roku w Domu Strażaka w Woli Rzędzińskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. W podczas tego zebrania zostały przedstawione sprawozdania za rok 2012, plan działania i plan finansowy na rok 2013 oraz odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia.

Do zarządu zostały wybrane następujące osoby:

  Prezes – Kazimierz Oleksik
  Sekretarz – Joanna Żmuda
  Skarbnik – Bernard Żmuda
  Dyrygent – Józef Bałut
  Członek Zarządu – Kinga Okaz

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

  Przewodniczący – Bartosz Krzemiński
  Zastępca – Leszek Krzemiński
  Członek – Marcin Rzońca
  Członek – Tomasz Sobol

W czasie zebrania powołana została komisja artystyczna, w skład której wchodzi:

  Bartosz Krzemiński
  Mateusz Rzońca
  Bogdan Stefan
  Bernard Żmuda

Ustanowiono również funkcję gospodarza którym został:

  Kamil Świątek

Kronikarzem niezmiennie jest:

  Ewelina Ogonowska

Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest:

  Bernard Żmuda