Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Dnia 14 stycznia 2017 roku w Domu Strażaka w Woli Rzędzińskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Podczas tego zebrania zostały przedstawione sprawozdania za rok 2016, plan działania i plan finansowy na rok 2017 oraz odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia.

Do zarządu zostały wybrane następujące osoby:

  Prezes Zarządu – Kazimierz Oleksik
  Sekretarz – Ewelina Ogonowska
  Skarbnik – Piotr Oleksik
  Dyrygent – Józef Bałut
  Członek Zarządu – Justyna Świątek

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

  Przewodniczący – Bartosz Krzemiński
  Zastępca – Leszek Krzemiński
  Członek Komisji – Piotr Sępek
  Członek Komisji – Tomasz Sobol
  Członek Komisji – Maciej Wilgus

Możliwość komentowania jest wyłączona.